Správne je fotovoltický alebo fotovoltaický, fotovoltika alebo fotovoltaika?

Z dvojice prídavných mien fotovoltický fotovoltaický zásadám tvorenia slov v slovenčine zodpovedá iba podoba fotovoltický a to isté platí aj pre súvisiace podstatné mená fotovoltika a fotovoltaika, z ktorých je náležité používať podobu fotovoltika.

Od odvodzovacieho základu – názvu fyz. jednotky volt – sa tvorí príponou -ický vzťahové prídavné meno voltický a podobne sa tvorí aj prídavné meno fotovoltický, čiže  fotovolt + ický → fotovoltický.  V takejto podobe je prídavné meno fotovoltický spracované nielen v takzvanom akademickom Slovníku cudzích slov, ktorý je sprístupnený na našej stránke, ale aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (autori Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková; vydavateľstvo SAMO, 2008). Z toho istého odvodzovacieho základu  (fotovolt) je utvorené príponou -ika aj pomenovanie odboru – podstatné meno fotovoltika.

Prebraté z článku http://jazykovaporadna.sme.sk/q/1166/