Fotovoltika

solárne panelyStať sa energeticky nezávislým, znížiť svoje náklady, chrániť sa pred výpadkami energie a pri tom pomôcť chrániť životné prostredie, to je sen mnohých ľudí.
V súčasnej dobe je zatiaľ možnosť najčistejšieho využitia energie zo slnka, pomocou fotovoltických systémov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú.
Systém sa skladá z modulov - alebo solárnych panelov - striedača, po prípade nabíjačky a batérie. Fotovoltaické moduly vyrábajú jednosmernú elektrinu a posielajú ju do meniča, menič prevádza jednosmerné napätie na striedavé a reguluje nabíjanie batérií. Batérie slúžia na uskladnenie elektriny, ktorá môže byť použitá v noci, alebo počas výpadkov.
Fotovoltické systémy sú modulárne, môžete teda začať so základným systémom podľa potreby a postupne ho rozširovať. Naša firma ponúka kompletný rad solárnych elektrických výrobkov s príslušenstvom. Naši technici sú pripravení Vám pomôcť pri voľbe systému, príslušného výkonu, ako aj pri údržbe vašich zariadení.

solárne panely

Výhody fotovoltickej solárnej energie

Fotovoltická solárna energia je jedným z najsľubnejších obnoviteľných zdrojov energie vo svete. V porovnaní s neobnoviteľnými zdrojmi, ako je uhlie, zemný plyn, ropa a jadrová energia sú jej výhody zrejmé:

  • generuje voľnú energiu zo slnka
  • nemá žiadne pohyblivé časti, čo vyžaduje minimálnu údržbu
  • neprodukuje emisie, nemá priamy vplyv na životné prostredie
  • fotovoltické články sú modulárne, môžete začať s malým systémom a rozširovať ho podľa vašich potrieb a možností
  • systémy majú dlhú životnosť. Panely majú životnosť už 25-30 rokov.
  • sieťové systémy vám umožnia predávať prebytočnú elektrinu späť do rozvodnej siete
  • oslobodzuje nás od závislosti na zahraničnej rope
  • umožňuje používanie v odľahlých oblastiach, kde nie je prístupné, alebo je predražené prevádzkovanie elektrického vedenia
  • je nezávislý od výpadkoch v elektrickej sieti
  • možnosť využitia štátnych dotácií pri výstavbe do 10KW

Ako fotovoltické panely fungujú?

Fotovoltické solárne panely menia slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Tento proces je známy ako fotovoltický efekt. "Fotovoltika" v podstate znamená elektrina zo svetla.

Na výrobu sa najčastejšie používa kremík, solárne články v podstate vytvoria elektrinu tým, že fotóny svetla sa zmenia na elektróny. "Fotovoltický efekt" nastane, keď fotóny svetla zo slnka dopadnú na tieto bunky, časť energie je absorbovaná do kremíka, svetelná energia sa premení na elektróny, ktoré potom začnú prúdiť. Aby bolo možné využiť tento tok, elektróny sú nasmerované do magnetického poľa generovaného kladne a záporne nabitými pólmi na hornej a spodnej strane bunky, čím vzniká jednosmerný prúd. Jednosmerný prúd (DC) sa zmení prostredníctvom meniča na prúd striedavý (AC). Tento prúd potom môže byť využitý na napájanie elektrických spotrebičov.

Výroba elektrickej energie je samozrejme závislá od slnečnej aktivity a preto je dôležité vhodne umiestniť fotovoltické panely, aby mali čo najlepšiu účinnosť.

Solárna mapa
Priemerný ročný úhrn slnečného žiarenia na našom území.

Účinnosť v závislosti na umiestnení a orientácií panelov.